Ook wij bij houden ons aan de richtlijnen omtrent het COVID-19 virus. Om te kunnen garanderen dat iedereen op een veilige manier aan onze lessen kan deelnemen hebben we een dansprotocol geschreven die in overeenstemming is met de regels van het RIVM, het sportprotocol van NOC-NSF en de richtlijnen van de gemeente Echt-Susteren.

Protocol danslessen

 1. Inleiding

Per 31 augustus worden de reguliere dans- en sportlessen door ’N Dance weer volgens het reguliere lesrooster aangeboden. De lessen zullen plaatsvinden in de verschillende binnenlocaties in de gemeente Echt-Susteren en daarbij worden de richtlijnen omtrent het COVID-19 virus in acht gehouden. De regels en richtlijnen zijn in overeenstemming met het sportprotocol van NOC-NSF en de noodverordening van de gemeente Echt-Susteren.

De kaders van de Rijksoverheid zijn op 10 augustus aangescherpt en daarmee wordt rekening gehouden in onderstaande punten. Daarnaast zijn het protocol en de noodverordening als bijlage toegevoegd. 2. Algemene regels

2. Algemene regels

 • Blijf thuis als je klachten hebt;
 • Neem de 1,5 meter afstand in acht;
 • Kleedruimtes/wachtruimtes mogen niet gebruikt worden;
 • Toiletten mogen gebruikt worden in geval van nood met maximaal één persoon per keer;
 • Docenten behouden een afstand van 1,5 meter met sporters boven de 12 jaar en andersom;
 • Sporters kunnen naar huis worden gestuurd (ouders worden uiteraard gebeld) wanneer een sporter klachten vertoond zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, loopneus, koorts of verhoging.

3. Belangrijke punten ‘N Dance

 • Kom niet te vroeg;
 • Dansers trekken thuis hun danskleding aan. Bij binnenkomst op onze locaties hoeven enkel nog schoenen te worden gewisseld en de jas worden uitgedaan/opgehangen. Waardevolle spullen worden meegenomen naar de zaal;
 • Bij binnenkomst is er een mogelijkheid voor de dansers om de handen te desinfecteren;
 • Alle aanwezigen volgen de aangegeven looproutes in de accommodaties;
 • Dansers onder de 12 jaar worden door maximaal één ouder/verzorger naar de dansles gebracht. Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om te blijven kijken bij de les. Wanneer de dansers in de danszaal zijn, verlaten de ouders/verzorgers het gebouw;
 • Ouders/verzorgers van leerlingen boven de 12 jaar mogen niet mee naar binnen. De leerlingen komen zelfstandig het gebouw in, volgen de aangegeven looproutes rechtstreeks naar de danszaal;
 • Bij het ophalen van de dansers wachten ouders/verzorger (bij droog weer) buiten, op de afgesproken plaats. De docent loopt met de dansers mee en kijkt dat alle dansers zijn opgehaald. Mag een danser zelfstandig naar de ouder/verzorger in een geparkeerde auto lopen, meldt dit dan voor aanvang van de les bij de betreffende docent;
 • Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen (proeflessers) zijn geoorloofd om als toeschouwers aanwezig te zijn bij de les waarin hun kind danst. Daarbij wordt de 1,5 meter afstand in acht gehouden. De ouder/verzorger kan plaats nemen op de daartoe aangewezen plek;
 • Ouders/verzorgers van onze dansers kunnen een ‘kijkles’ aanvragen bij Nathalie of Nikki. Mits er plek is in de les mag een ouder/verzorger, na schriftelijk overleg, aanwezig blijven bij de les. Daarbij wordt de 1,5 meter afstand in acht gehouden en nemen de ouders/verzorgers plaats op de daartoe aangewezen plaatsen;
 • Er wordt een nauwkeurige (digitale) administratie bijgehouden van de aanwezige dansers, leerlingen en ouders die aanwezig blijven;
 • Elke danser dient zijn of haar eigen drinken (water of ranja) mee te nemen en te nuttigen;
 • Voor dansers boven de 12 jaar geldt; leg je spullen en drinken op 1,5 meter van elkaar (aan de zijkant van de zaal zodat niks in de weg ligt tijdens de les).