Ook wij bij houden ons aan de richtlijnen omtrent het COVID-19 virus. Om te kunnen garanderen dat iedereen op een veilige manier aan onze lessen kan deelnemen hebben we een dansprotocol geschreven die in overeenstemming is met de regels van het RIVM, het sportprotocol van NOC-NSF en de richtlijnen van de gemeente Echt-Susteren.

Protocol danslessen

 1. Inleiding

N.a.v. de nieuwe richtlijnen die bekend zijn gemaakt tijdens de persconferentie op 3 november j.l. hebben wij ons protocol wederom aangepast.  Gelukkig mogen onze danslessen aan kinderen onder de 18 jaar nog gewoon blijven plaatsvinden. Helaas zullen de lessen voor volwassenen (18+) worden verplaatst en worden deze lessen aan het einde van het dansseizoen ingehaald. Voor de lessen die plaatsvinden worden uiteraard de richtlijnen omtrent het COVID-19 virus in acht gehouden. De regels en richtlijnen zijn in overeenstemming met het sportprotocol van NOC-NSF en de noodverordening van de gemeente Echt-Susteren.

2. Algemene regels

 • Blijf thuis als je klachten hebt;
 • Blijf thuis als een gezinslid / huisgenoot wacht op de uitslag van een coronatest
 • Neem de 1,5 meter afstand in acht;
 • Kleedruimtes/wachtruimtes mogen niet gebruikt worden;
 • Toiletten mogen gebruikt worden in geval van nood met maximaal één persoon per keer;
 • Docenten behouden een afstand van 1,5 meter met sporters boven de 12 jaar en andersom;
 • Iedereen boven de 18 jaar behoudt constant 1,5 meter afstand, zowel bij binnenkomst als tijdens de lessen;
 • Sporters kunnen naar huis worden gestuurd (ouders worden uiteraard gebeld) wanneer een sporter klachten vertoond zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, loopneus, koorts of verhoging.
 • Buiten de lessen zijn mondkapjes verplicht om te dragen door iedereen boven de 12 jaar.

3. Belangrijke punten ‘N Dance

 • Kom niet te vroeg;
 • Dansers trekken thuis hun danskleding aan. Bij binnenkomst op onze locaties hoeven enkel nog schoenen te worden gewisseld en de jas worden uitgedaan/opgehangen. Alle spullen worden meegenomen naar de zaal;
 • Bij binnenkomst is er een mogelijkheid voor de dansers om de handen te desinfecteren;
 • Alle aanwezigen volgen de aangegeven looproutes in de accommodaties;
 • Ouders mogen helaas niet meer mee naar binnen;
 • Ouders/verzorgers van leerlingen onder de 9 jaar mogen helaas niet meer mee naar binnen en wachten buiten (op gepaste afstand). De dansers zullen bij de deur door de docent, hulpjuf of stagiaire worden ‘opgehaald’ óf komen zelfstandig naar de danszaal;
 • Ouders/verzorgers van leerlingen boven de 9 jaar mogen niet mee naar binnen en wachten buiten (op gepaste afstand). De leerlingen komen zelfstandig het gebouw in, volgen de aangegeven looproutes rechtstreeks naar de danszaal;
 • Bij het ophalen van de dansers wachten ouders/verzorger buiten, op de afgesproken plaats. De docent loopt met de dansers mee en kijkt dat alle dansers zijn opgehaald. Mag een danser zelfstandig naar de ouder/verzorger in een geparkeerde auto lopen, meldt dit dan voor aanvang van de les bij de betreffende docent;
 • Wanneer er verschillende in- en uitgangen worden gebruikt bij bepaalde leslocaties, dan worden de groepen hierover apart geïnformeerd;
 • Het aanvragen van een kijkles is voor ouders/verzorgers de komende tijd helaas niet meer mogelijk. We gaan op zoek naar andere leuke manieren om de ouders toch een kijkje te laten nemen in onze lessen!
 • Er wordt een nauwkeurige (digitale) administratie bijgehouden van de dansers en leerlingen die aanwezig zijn, inschrijving, aanmelden/afmelden voor een les is verplicht;
 • Elke danser dient zijn of haar eigen drinken (water of ranja) mee te nemen en te nuttigen;
 • Voor dansers boven de 18 jaar geldt; leg je spullen en drinken op 1,5 meter van elkaar (aan de zijkant van de zaal zodat niks in de weg ligt tijdens de les).
 • Tot onze grote spijt zullen ook de peuters geheel zelfstandig aan de les moeten deelnemen. Ouders mogen niet meer mee doen met de les of aanwezig blijven in het gebouw. Ook de peuters zullen buiten worden opgehaald en na afloop van de les weer naar buiten, naar de ouders, worden gebracht.