Ook wij bij houden ons aan de richtlijnen omtrent het COVID-19 virus. Om te kunnen garanderen dat iedereen op een veilige manier aan onze lessen kan deelnemen hebben we een dansprotocol geschreven die in overeenstemming is met de nieuwe maatregelen per 07-03-2022.

Protocol danslessen

 1. Inleiding

Gelukkig mogen onze danslessen binnen plaats blijven vinden, maar dienen wij ons wel aan een aantal regels te houden om onze danslessen veilig plaats te laten vinden. Middels dit protocol willen we jullie op de hoogte brengen van de huidige regels bij ’N Dance omtrent COVID-19. Onderstaande maatregelen gelden vanaf 7 maart 2022.

2. Algemene regels

 • Blijf thuis als je klachten hebt (dit geldt voor alle leeftijden);
 • Volwassenen nemen de 1,5 meter afstand in acht;
 • Toiletten mogen gebruikt worden in geval van nood met maximaal één persoon per keer;
 • Dansers kunnen naar huis worden gestuurd (ouders worden uiteraard gebeld) wanneer een danser klachten vertoond zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, loopneus, koorts of verhoging.
 • Ben je in contact geweest met iemand die positief is getest op corona en je hebt klachten dan vragen we je om thuis te blijven. Na een negatieve testuitslag (test van de GGD) mag je uiteraard weer naar de les komen!

3. Belangrijke punten ‘N Dance

 • Kom niet te vroeg;
 • Dansers trekken thuis hun danskleding aan. Bij binnenkomst op onze locaties hoeven enkel nog schone binnen schoenen (schoenen waar dansers buiten mee lopen mogen niet gebruikt worden om binnen mee te dansen) aangetrokken te worden en de jas worden uitgedaan/opgehangen. Alle spullen worden meegenomen naar de zaal;
 • Bij binnenkomst is er een mogelijkheid voor de dansers om de handen te desinfecteren;
 • Alle aanwezigen volgen de aangegeven looproutes in de accommodaties;
 • Hebben jullie een vraag, stuur dan een e-mail naar administratie@ndance.nl. Zo kan de docent op tijd starten met de les.
 • Bij het ophalen van de dansers wachten ouders/verzorgers buiten, op de aangewezen plaats. De docent, hulpjuf of stagiaire loopt met de dansers mee en kijkt dat alle dansers zijn opgehaald. Mag een danser zelfstandig naar de ouder/verzorger in een geparkeerde auto lopen, meldt dit dan voor aanvang van de les bij de betreffende docent;
 • Wanneer er verschillende in- en uitgangen worden gebruikt bij bepaalde leslocaties, dan worden de groepen hierover apart geïnformeerd;
 • Kijklessen worden gepland indien de coronamaatregelen deze toelaten, informatie hierover ontvangen jullie te zijner tijd;
 • Er wordt een nauwkeurige (digitale) administratie bijgehouden van de dansers en leerlingen die aanwezig zijn, inschrijving, aanmelden/afmelden voor een les is verplicht via de ’N Dance app;
 • Elke danser dient zijn of haar eigen drinken (water of ranja) mee te nemen en te nuttigen;
 • Aan- en afmelden voor een les kan enkel via de ’N Dance app, niet meer via een e-mail of whatsapp.